WYCENA NAPRAWY
W terminie 1 dnia od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu wykonujemy bezpłatną wycenę określającą stan sprzętu oraz przybliżone koszty naprawy. Po akceptacji proponowanej wyceny sprzęt trafia do technika. Średni czas naprawy odpłatnej w przypadku braku konieczności zamówienia części zamiennych waha się w granicach 4 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z naprawy klient nie ponosi względem serwisu żadnych dodatkowych kosztów.